Portfolio  >  Bildmontage

Bildmontage

Bild på ett bildmontage två personer i en fabrik och två svanar

Område: Digital bildbehandling
Programvara: Photoshop

Bakgrund

Här skulle minst två olika foton monteras ihop till en ny bild i ett bildmontage. Alternativen var att utgå från bilder som antingen kunde fungera tillsammans i en befintlig situation, eller att utforma en helt ny situation och berättelse. Målet var oavsett ingång att skapa en ny och trovärdig bild. Den yta som läggs till i en bild fick inte vara mindre än 30 procent av total yta (pixlar) och den färdiga bilden skulle vara i gråskala.

Mina tankar om arbetet

Jag har skapat min montagebild av tre olika bilder. Den ena, ”toffelfabriken”, har fått agera bakgrund där jag har monterat in objekt från de två andra bilderna, det vill säga svanarna och mannen med hatten. Jag hade en idé som började med att jag placerade några svanar i utrymmet framför rullbandet på bakgrundsbilden. Det oväntade inslaget av svanar i en toffelfbrik skapade en surrealistisk känsla som jag spann vidare på genom att placera en äldre man, som jag föreställer mig vara en kommunalpamp, bredvid och iakttagande den till synes oberörde fabriksarbetaren. Att både svanar och en kommunalpamp är på besök i en toffelfabrik borde vara en ganska sällsynt företeelse, vilket satte igång tankar om hur lokalpressen var på plats för att dokumentera detta oväntade finbesök, och det var den här bilden som hamnade på förstasidan.

Bakgrunds- och svanbilden har ungefär samma kvalitet men bilden med mannen med hatten är äldre och ganska kornig, vilket blev en utmaning i montagearbetet. Jag har valt att främst frilägga med hjälp av banor och lagermasker i Photoshop. Att använda banor gör friläggningen mer exakt och det ger en skarp kontur. Eftersom bilderna var av olika kvalitet fick jag även förbättra konturerna och ljuset så att de olika bilderna harmonierade med varandra. Mannen med hatten hade dessutom en del fläckar på sin rock som jag fick retuschera bort. På bilderna nedanför kan du se hur originalbilden ser ut i jämförelse med slutresultatet i mitt bildmontage.

Bild på en person som arbetar i en fabrik
Bild på två personer i en fabrik med två svanar