Portfolio  >  Magasin Mimesis

Magasin Mimesis

Bild på ett magasinomslag med konstverk ur Herr Birre och trollen och ett uppslag med bild på John Bauer

Område: Grafisk formgivning
Program: Indesign

Bakgrund

Det här magasinet är en del av ett examensprojekt i en kurs om typografi och grafiska verktyg vid Linnéuniversitetet. Projektet gick ut på att skapa ett omslag och minst tre uppslag till två valfria trycksaker. Här visar jag konstmagasinet Mimesis, som var den ena av mina tidskrifter.

Mina tankar om arbetet

Ordet ”mimesis” kommer från grekiskan och betyder ”härmning”. Det används som en estetisk term för sådant som avbildar verkligheten, som till exempel konst och litteratur. Mot bakgrund av detta tyckte jag därför att ”mimesis” kunde vara ett passande namn på ett konstmagasin. Min tanke har varit att göra ett konstmagasin som är inriktat på traditionell konst och som behandlar en specifik konstnär i varje nummer i form av ett större reportage, ”porträttet”. Målsättningen har varit att förmedla en klassisk och stilfull känsla i magasinet, där den grafiska utformningen lyfter fram och harmonierar med konstverken.

För att anknyta till det traditionella och klassiska vad gäller teckensnitten och layouten av sidorna har jag använt mig av antikvor till både rubriker och brödtext samt arbetat med marginaljusterad text i en tvåspaltsgrid. I brödtexten har jag använt ett teckensnitt som heter Cardo. Det är en stilig och rak antikva som förmedlar en klassisk och formell känsla, vilket gör att texten står i samklang med den ton som Mimesis har. I citaten och till puffarna på omslaget har jag använt ett teckensnitt som heter Canto, som är designat av Richard Lipton. Det här teckensnittet har ett sofistikerat uttryck med tunna seriffer och kalligrafiska former. Dessa egenskaperna gör att texten blir mjukare och får en mindre formell prägel, vilket gör att den bryter av mot den strama och formella känslan som finns i den övriga layouten.

bild på typsnitten Cardo och Canto

Färgmässigt har jag utgått ifrån en av färgerna som återfinns i omslagsbilden, nämligen den som är på mannens rock. Det är en brunaktig färg som jag sedan har använt i olika nyansvariationer både i omslagets färger samt i reportaget. Jag har använt guld som accentfärg, dels eftersom den harmonierar bra med brunt, dels för att guld förmedlar en klassisk och stilfull känsla.

Det reportage som visas på uppslagen handlar om John Bauer och hans konst. Eftersom det känns naturligt att ge stort utrymme till konstverken i ett konstmagasin, så är sidorna i Mimesis medvetet bildtunga. Jag har också valt att lägga bildtexterna utanför bilderna (med några få undantag), för att på så sätt hålla bilderna så rena som möjligt från distraherande element. För att skapa en sammanhållen känsla på varje uppslag har jag utgått ifrån en tematisk uppdelning, där reportaget inleds med ett par uppslag om John Bauers liv för att därefter gå över till att behandla hans konst. Bilderna på uppslagen har därför grupperats utifrån dessa teman, och tanken är att de ska knyta an till det som står i texten på uppslaget och på så sätt förstärka läsupplevelsen.