Portfolio  >  Magasin Mediterran

Magasin Mediterran

Bild på ett magasinomslag med en medelhavsbild och ett uppslag med naturbilder

Område: Grafisk formgivning
Program: Indesign

Bakgrund

Det här magasinet är en del av ett examensprojekt i en kurs om typografi och grafiska verktyg vid Linnéuniversitetet. Projektet gick ut på att skapa ett omslag och minst tre uppslag till två valfria trycksaker. Här visar jag livsstilsmagasinet Mediterran, som var den ena av mina tidskrifter.

Mina tankar om arbetet

Som namnet antyder behandlar Mediterran livet i de olika länderna som ligger kring Medelhavet, både ur ett livsstilsmässigt, historiskt och ett kulturellt perspektiv. Min målsättning har varit att magasinet ska förmedla en avslappnad och flärdfull känsla som kan väcka nyfikenhet på livet runt Medelhavet och kanske även en önskan att besöka platserna. För att tidningen ska kännas lite flärdfull har jag valt en luftig layout med ganska breda marginaler och en grid på två spalter. Sidorna innehåller sparsamt med text för att på så sätt kunna ge de färgstarka och vackra bilderna mer utrymme, vilket också bidrar till en känsla av exklusivitet och flärd. För att få in en avslappnad känsla har jag bland annat valt att sätta texterna i inlagan med vänsterställd justering, vilket tillför en dynamisk rörelse i kompositionen. Min tanke är att den levande högermarginalen anknyter till den avslappnade livsstilen som är en del av ämnet för tidskriften.

Jag har gjort sju uppslag som innehåller ett stort reportage om Sardinien. När det gäller teckensnitten till reportaget har jag till rubriken, citaten, bildtexterna samt till de fetade ingångsorden till nya stycken använt mig av en linjär som heter Mr Eaves. Jag upplever det som ett rent och avskalat teckensnitt som känns modernt, vilket är egenskaper som sammanfaller med min ambition att ha en luftig layout. För brödtexten valde jag teckensnittet Canto, som är designat av Richard Lipton. Det här teckensnittet har ett sofistikerat uttryck med tunna seriffer och kalligrafiska former. Dessa egenskaperna gör att texten blir mjukare och får en mindre formell prägel, vilket ligger i linje med den övriga layouten.

bild på typsnitten Canto och Mr Eaves

Sidorna är medvetet bildtunga eftersom bilder förmedlar de vackra och storslagna vyerna mer direkt än vad text kan göra. Jag har därför också valt att lägga bildtexterna utanför bilderna, för att på så sätt hålla dem så rena som möjligt. För att skapa en sammanhållen känsla på varje uppslag har jag utgått ifrån en tematisk uppdelning, såsom strand och natur, kultur och historia, samt stadsmiljöer. Bilderna är alltså grupperade på uppslagen utifrån dessa teman och tanken är att de ska anknyta till det som står i texten på uppslaget, vilket därmed förstärker läsupplevelsen.