Portfolio  >  Vinkort

Vinkort

Bild på en grid med flera grå vinkort med produktreklam

Område: Grafisk formgivning
Programvara: Indesign
Uppdragsgivare: Birra Mex

Bakgrund

De här vinkorten skapades som en del av ett omfattande reklammaterial för Birra Mex produkter. Kunden hade som önskemål att trycka en uppsättning vinkort som skulle följa med i företagets årliga reklammagasin. Varje uppsättning bestod av 27 märken ur Birra Mex vinsortiment, och här nedan kan du se hur 7 av dem såg ut. I det här projektet har jag gjort originalarbetet och den grafiska utformningen.

Mina tankar om arbetet

Vinkorten skulle innehålla både bild och information om kundens sortiment av vita och röda viner samt roséviner. Med tanke på de tre sorterna valde jag att skilja dem åt genom att färgkoda bakgrundsplattan på rubrikerna i en gulgrön, vinröd och orangeröd färg. I sortimentet fanns även lite mer exklusiva varianter av rödviner som jag valde att färgkoda i en ljus crémevit färg. På den här varianten valde jag även att tillsätta en guldfärgad ram längs med marginalerna, för att på så sätt signalera att dessa viner är lite mer dyrbara. Bakgrundsfärgen på samtliga vinkort gjorde jag svagt grå, eftersom det harmonierade med den grå omslagsfärgen som fanns på det magasin som vinkorten skulle följa med i. Det var mycket information som skulle få plats på varje kort och därför fick texten göras relativt liten. Till vinets namnrubrik på det exklusiva sortimentet valde jag att använda typsnittet Boulevard, och till all övrig text valde jag Optima, som du kan se här nedan.

bild på typsnitten Boulevard och Optima

Båda typsnitten förmedlar en stram elegans, vilket också var det uttryck som kunden önskade att vinkorten skulle ha. Optima är en semilinjär som är lätt att läsa, även i mindre storlekar. Den har också ett dekorativt uttryck eftersom den har olika tjocklek på linjerna, vilket gör den mer dynamisk och stilfull än en vanlig linjär. Boulevard kan karakteriseras som en flärdfull script, som avviker mot det övriga sortimentets typsnitt på vinets namn, och därmed ytterligare särskiljer de exklusiva vinerna från de andra vinerna.

Bild på en hög med vinkort med produktreklam och ett par liggande bredvid
Bild på fyra olika grå vinkort med produktreklam på en horisontell rad